ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Court
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม