ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Court
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท