ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี