ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

เกี่ยวกับ Efiling V.3

หัวข้อ วิดิโอแนะนำ

การลงทะเบียน
และการเข้าสู่
ระบบ eFiling

ขั้นตอน
การยื่นคำฟ้อง
eFiling

ขั้นตอนการยื่นฟ้อง
eFiling แบบนำไฟล์
เข้าระบบ Bulk File

ข้อมูลคดี
และการยื่นคำขอ
คัดถ่ายผ่าน
ระบบ eFiling

การสัมนา
เพื่อพัฒนานวัตกรรม
การอำนวยความยุติธรรม
เรื่อง การยื่นฟ้องผ่าน
ระบบ e-Filing
ทนายความหรือผู้ใช้งาน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หรือมีข้อขัดข้องในการใช้งาน
ให้เพิ่มเพื่อนและสอบถาม
ในกลุ่มไลน์นี้ได้
Smiley face