ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลจังหวัดสมุทรสงครามได้นำระบบติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ