ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพ ศจ.สมุทรสงคราม

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

                       หมายเหตุ 

                                     1. นัดพิจารณาคดีทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์

                                     2. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ

ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 
 เรือนจำกลางสมุทรสงครามมีความพร้อมดำเนินการเกี่ยวกับการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ผ่านระบบ CISCO Jabber Video

กับศาลต้นทางแล้วขอให้ศาลที่ประสงค์อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลสูง ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย 013/ว1158 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ท่านสามารถติดต่อเรือนจำกลางสมุทรสงคราม ได้ผ่านระบบ CISCO Jabber Video : 2700004@uc.coj.go.th

(เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบดังกล่าว ต้องดำเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางสมุทรสงครามก่อน)

ติดต่อคุณอาทิตย์  ทวีเกษมสิริ  โทร. 034-711189 ต่อ 106 แฟกซ์ 034-718-009 (เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางสมุทรสงคราม)   

(เบอร์ติดต่อระบบ CISCO Jabber ของเรือนจำ)

  ตารางนัดของศาลจังหวัดสมุทรสงครามห้องพิจารณาคดีที่ 1 

  ดูตารางนัดของเรือนจำกลางสมุทรสงคราม