Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีนายทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมผู้อำนวยการฯ และบุคลากรในหน่วยงาน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ