Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

คอร์สสอนการสืบพยานออนไลน์สำหรับทนายความ โดยกลุ่มพัฒนาวิชาชีพทนายความโดยใช้เทคโนโลยีimage

   ลิงค์สำหรับรับชมย้อนหลัง คอร์สสอนการสืบพยานออนไลน์สำหรับทนายความ

โดยกลุ่มพัฒนาวิชาชีพทนายความโดยใช้เทคโนโลยี   

หัวข้อ

 

1.สอนการสืบพยานออนไลน์ครั้งที่ ๑ 
2.สอนการสืบพยานออนไลน์ครั้งที่ ๒
3.สอนการสืบพยานออนไลน์ครั้งที่ ๓
4.สอนการสืบพยานออนไลน์ครั้งที่ ๔ (มีวิทยากรรับเชิญ คุณช้าง ศจ.เดชอุดม)
5.สอนการฟ้องคดีผ่านระบบ E-Filling แบบละเอียด
6.การติดตั้งและการใช้งาน adobe fill & sign ในโทรศัพท์ android 
7.การติดตั้งและการใช้งาน adobe fill & sign ในโทรศัพท์ Iphone
8.สอนการเตรียมเอกสารและการลงลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์แบบละเอียด ใน PDF (ลงชื่อด้วยคอมพิวเตอร์)
9.สอนการยื่นคำคู่ความในระบบ CIOS แบบละเอียด(วีดีโอ) สอนแบบทีละขั้นตอน
10.สอนการเตรียมเอกสาร และการลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนแบบทีละขั้นตอน
11 สอนการยื่นคำคู่ความในระบบ E-Filingแบบละเอียด(วีดีโอ)สอนแบบทีละขั้นตอน
12.สอนการยื่นคำให้การบัญชีพยาน คำร้องฯ ใน ระบบ CIOS แบบละเอียด(วีดีโอ)สอนแบบทีละขั้นตอน
13.การตรวจสอบคำสั่งหลังยื่นคำคู่ความใน E-Filing แบบละเอียด(วีดีโอ)สอนแบบทีละขั้นตอน

      ลิงค์เข้าไลน์กลุ่มกลุ่มพัฒนาวิชาชีพทนายความโดยใช้เทคโนโลยี