ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
image

1.พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำงานแทนค่าปรับ

2.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ พ.ศ.2546

3.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ พ.ศ.2560

 

   VTR การบริการสังคมแทนค่าปรับ   

****หมายเหตุ : โปรแกรมสำหรับพิมพ์ข้อความสำหรับไฟล์ บส1 และ บส2 แนะนำให้ใช้ คือ Adobe Acrobat Reader DC (freeware) 


image เอกสารแนบ